За нас

Блог

Максим Бехар пред Manager: Предстои ни най-важната година в бизнеса, годината на „влизане в час“

Максим Бехар пред Manager: Предстои ни най-важната година в бизнеса, годината на „влизане в час“

Комуникационният експерт Максим Бехар споделя в интервю за списание Manager какви са най-важните елементи в професията PR, каква роля играят традиционните и социалните медии днес, как да ги използваме успешно и пред какви предизвикателства са поставени експерите в България.

Какво означава добро творческо послание от гледна точка на вашия бизнес?
 В нашия бизнес Public Relation творчеството е всичко. Има много допълнителни, някой от тях твърде важни елементи, но без творчество, без интересно и достъпно послание целият ни труд ще си остане единствено и само на хартия… Този въпрос напълно съвпада с моето разбиране за PR – да казваш истината така, че тя да бъде добре разбрана. Първата част – истината, безспорно е най-важна, но във втората се съдържа творческата част, едно послание да се разработи така, че то да бъде разбрано от всички… Ето, това е доброто, истинското творчество. Трябва да се използват много кратки послания, да се обмисли всяка една дума, всяка запетая дори, да се прецени къде да се сложи глаголът, колко динамичен да бъде той… и най-важното – да се знае, че всяка медия си има своя уникален език. Всички пишем или на български, или на английски, но езикът за Facebook е един, за Twitter съвсем друг, за LinkedIn с много бизнес насоченост, за Instagram с много малко текст и страхотна визия, за TikTok е най-сложно, в 15-секундно оригинално и супер интересно видео трябва да каже това, което само преди пет години сме казвали за половин час…

Какъв беше характерът на историите, които разказвахте през 2021 г.? В какъв тип комуникации приоритетно инвестирахте?
Стараехме се да бъдем точни и креативни. Във всичките си проекти го постигнахме съвършено и за това говорят най-точно резултатите, а и мнението на нашите клиенти. Най-важното е, че използвахме всички възможни социални медии, за да намерим най-правилния микс за посланията ни и в зависимост от това, което искаме да постигнем. Разказвахме истории от реалния живот, за млади и не чак толкова млади, за хора с големи възможности и за тесен кръг професионалисти, говорихме за промените в България и за това как пандемията промени завинаги, наистина завинаги целият ни живот и отношението ни към стоките и услугите. От друга страна обаче не подценихме и традиционните медии, които имат своето влияне върху аудиториите, и цяло щастие е, че вече платеното съдържание в тях е доста добре регламентирано и обозначено – така се постига използването и на един от най-важните елементи, да не кажа най-важният елемент в нашия бизнес – етиката. Читателите знаят, че това е спонсорирано съдържание, клиентът отправя своите важни послания към тях.

Какви са сериозните предизвикателства пред комуникационните отдели на компаниите в България?
Да влезем бързо в час с изцяло новите условия на правене на бизнес, и не само пандемията е причината за тях. В световен план има една постоянна тенденция, доста ускорена от пандемията, която няма как да подмине България. Това е доста бързото обединение на трите основни бизнеси в сферата на публичните комуникации – реклама, PR и дигитални услуги. Има твърде много теории кой ще бъде лидерът на този нов, голям, обединен и в известна степен доста нова бизнес. Винаги съм твърдял на всички световни форуми, на които говоря почти всеки месец, че именно PR бизнесът ще бъде водещ, и аргументите са ми много ясни – именно ние, PR експертите, сме „царете на съдържанието“, а без него всеки един проект е обречен на провал. Сега най-важното е всеки експерт в комуникационния бизнес да разбере тази огромна промяна и да започне да изучава нейните детайли. В България и по света.