M3 COLLEGE - Колеж за модерен PR - Запиши се!

M3 Communications Group, Inc.

A Hill+Knowlton Strategies Partner

Контакт:
mainoffice@m3bg.com
Кариери:
talents@m3bg.com
Запиши се в:
M3College

Услуги

Медиен анализ

Всяка дума е от значение. Защитете и упражнявайте контрол върху своята репутация.

HeadLine осигурява професионален медиен мониторинг с най-високо качество. Компанията предлага най-добрия двуезичен персонализиран медиен мониторинг и анализ в България. Услугите се извършват точно и навременно. Медийният списък е подробен и регулярно бива обновяван с всички национални и регионални печатни и онлайн медии, радио станции, телевизионни канали и, разбира се, най-популярните в последно време – социални медии.

Повече за услугите, които предлага HeadLine, научете тук.