За нас

Блог

Максим Бехар говори пред Beijing International Brand Week

Максим Бехар говори пред Beijing International Brand Week

Максим Бехар, президент на World Communications Forum Association и главен изпълнителен директор на M3 Communications Group Inc., изрази най-добрите си пожелания за Beijing International Brand Week в своята видео реч. Той отбеляза, че преди да се популяризират градове, първо трябва да се популяризира страната, а след това специфичните характеристики на всеки град.

Бехар изрази мнението си, че във всяка държава хората са най-важни, защото хората са най-важния бранд. PR експертът подчерта: „Всички трябва да работим креативно и да казваме истината по начин, по който хората я разбират.“