За нас

Блог

Максим Бехар на откриването на Новата учебна година на УНСС

Максим Бехар на откриването на Новата учебна година на УНСС

Максим Бехар бе част от почетните гости на откриването на Новата учебна 2021/2022 година на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в качеството си на член на Съвета на настоятелите. Сред участниците на тържеството бяха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и министърът на образованието и науката Николай Денков.

След официалната церемония бе проведена и конференция за представянето на стратегическия проект за дигитализация на висшето образование - „Икономическо образование в България 2030“, с който УНСС ще има възможност да се реализира като по-добра научноизследователска институция след COVID пандемията и да модифицира учебните си програми спрямо съвременните бизнес-условия.

Проектът е фокусиран върху четири основни цели: създаването на образователни стандарти, дигитализация на учебния процес, създаването на условия за предприемачество на студентите и преподаватели, и повишаване на качеството на преподавателския състав и научните изследвания.

Максим Бехар изпрати сърдечни пожелания на всички студенти и колеги, започващи новата учебна година, както и за успешното реализиране на проекта за модернизация на икономическото образование в България.