За нас

Консултативен борд

На 10 юли 2020 г. започна да работи Консултативният борд към М3 Communications Group, Inc. В него членуват изтъкнати професионалисти в различни области – предприемачи, журналисти, преподаватели, лекари, учени. Всички до един са визионери, успешни и вдъхновяващи личности с впечатляващи постижения и ценен опит.

За нас е чест, че заедно можем да обменяме идеи и добри практики, така че непрекъснато да усъвършенстваме работата си и услугите, които предлагаме.

Милена Георгиева

Милена Георгиева

молекулярен биолог и генетик

Милена Георгиева е доцент по молекулярна биология и магистър по клетъчна биология и ембриология. Научните ѝ интереси и търсения са в сфери като молекулярна биология и генетика, епигенетика и съвременна биомедицина. Тя е автор на над 50 научни публикации в реферирани международни списания. Ръководител и участник е в редица научно-изследователски проекти към национални и международни финансиращи агенции. Милена Георгиева е научен консултант към международната Enago academy, която цели да подпомага учените от цял свят със съвети за академично развитие. Популяризира науката в България с участия в радио и телевизионни предавания. Редовен гост-лектор е на престижни форуми като „Софийски фестивал на науката“, Фестивал „Свободата да бъдеш“, Форум „Медикус-Нестле“ и много други. Милена Георгиева е и лектор на платформата TED.