M3 Communications Group, Inc.

A Hill+Knowlton Strategies Partner

Свържете се с нас на
office@m3bg.com

Проекти

Новини

Награди за М3 суПеРгероите

Награди за М3 суПеРгероите

В навечерието на 25-ата годишнина на M3 Communications Group, Inc., компанията награди някои от дългогодишните членове на екипа за усилената им работа, пълна отдаденост и неспиращо вдъхновение. На скромна церемония, изпълнителният директор, Максим Бехар, раздаде почетните плакети.

Кристина Радкова, Директор на клиентския отдел, Симона Медарова, Мениджър проекти, Василина Василева, Директор медиен мониторинг и медиен анализ, Георги Иванов, Мениджър събития, Мартин Цанчев и Тончо Тончев от WEB отдела, са новите допълнения към престижния клуб на М3 посланиците.

M3 Communications Group, Inc. ще награди и много от своите партньори, клиенти и приятели в знак на благодарност за тяхната неспираща подкрепа през 25-годишния път на компанията. Новият списък ще бъде разкрит, след като минат всички награждавания.