M3 Communications Group, Inc.

A Hill+Knowlton Strategies Partner

Свържете се с нас на
office@m3bg.com

Проекти

Новини

Максим Бехар бе избран за член на Съвета на Настоятелите на Университета за национално и световно стопанство

Максим Бехар бе избран за член на Съвета на Настоятелите на Университета за национално и световно стопанство

Максим Бехар бе избран за член на Съвета на Настоятелите на Университета за национално и световно стопанство. "Това е излючително голяма отговорност, висото признание и с нетърпение очаквам да се включа активно в работата на Съвета", каза веднага след изибирането си Максим Бехар. Той е възпитаник на УНСС, но завършва образованието си в Икономическия университет в Прага.

Максим е световнопрезнат експерт в областта на публичните комуникации, бивш Президент на Световната PR организоция ICCO,  а сега е Президент на асоциацията на Световния комуникационен форум в Давос, Швейцария. Той е завършил Harvard Kennedy School, както и обучения в  Yokohama Kenshu Center в Япония и в The Pacific Institute в Сиетър, САЩ. Неговото име е вписано в Залата на PR славата в Лондон. През 1994 година той основата водещата PR компания M3 Communications Group, Inc. на която е Главен изпълнителен директор и досега.        

Освен Максим Бехар в Съвета на Настоятелите бяха избрани  и Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК,  Петър Андронов, председател на УС, главен изпълнителен директор на ОББ, доц. д-р Лиляна Вълчева, представител на министъра на образованието и науката, г-жа Велина Белева – Влахова – на кмета на Столичната община, г-н Марин Петков, докторант в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ – на Студентския съвет, г-н Йовко Атанасов, регионален мениджър на Lenovo за България и Македония, и г-н Кирил Бошов, председател на УС на „Еврохолд България“.

Новият Съвет на Настоятелите бе представен официално пред Академичния съвет от ректора на УНСС проф д-р Димитър Димитров.