M3 COLLEGE - Колеж за модерен PR - Запиши се!

M3 Communications Group, Inc.

A Hill+Knowlton Strategies Partner

Свържете се с нас на
office@m3bg.com
Колеж за модерен PR

Проекти

Новини

M3 Communications Group, Inc. бе обявена за „Работодател без дискриминация“

M3 Communications Group, Inc. бе обявена за „Работодател без дискриминация“

Водещата PR компания M3 Communications Group, Inc. бе отличена със сертификат „Работодател без дискриминация“  на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Удостоверението бе връчено на Максим Бехар, основател и изпълнителен директор на М3 Communications Group, Inc.,  по време на онлайн събитие.

Сертификатът се присъжда на бизнеси и институции, които имат принос за борбата с дискриминацията на пазара на труда у нас. Отличените се избират на базата на равноправното третиране при набиране на служители, осигуряването на еднакво възнаграждение и условия на труд, равен достъп до възможности за професионално обучение и др., независимо от пол, раса, възраст, сексуална ориентация, вяра, гражданство, убеждения и всякакви други признаци, установени в Закона за защита от дискриминацията.  

M3 Communications Group, Inc. е сред първите 26 носители на отличието и единствената комуникационна компания в България, получила престижното признание. Равнопоставеността и толерантността са залегнали в културата на M3 Communications Group, Inc. още от създаването ѝ през 1994 г. Компанията   винаги се стреми да поддържа мотивираща работна среда, в която всички от екипа имат равни възможности за развитие.

„Горди сме да бъдем част от подобен проект, който има за цел да предотврати всички форми на дискриминация на работното място. В M3 Communications Group, Inc. насърчаваме равенството и за нас то е от съществено значение и основна ценност, към която всеки бизнес лидер трябва да се стреми. Единствените изисквания при наемането на служители в нашата компания са да бъдат професионалисти и да имат блясък в очите, който издава тяхното желание и амбиция за развитие“, посочи Максим Бехар, основател и изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.

„Разчитаме много на подкрепа от страна на бизнеса не само защото това са големи компании работодатели, но главно защото в техните екипи се създава атмосфера, която възпитава младите хора на търпимост, уважение и равнопоставеност. За нас бизнесът е особено важен, но с подкрепата и на водеща компания в областта на публичните комуникации като М3 Communications Group, Inc. вече сме много по-уверени, че ще имаме още повече последователи. Поздравявам колегите на г-н Бехар с успешното им сертифициране и ги приветствам в компанията на модерно мислещите и действащи фирми в България“, отбеляза доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД)

М3 Communications Group, Inc. активно подкрепя различни инициативи, насочени към борбата с дискриминацията. Само преди няколко месеца компанията стана един от основателите на първата българска Харта за многообразието.