M3 Communications Group, Inc. стартира кампания „Офис без пластмаса“

M3 Communications Group, Inc. стартира кампания „Офис без пластмаса“

В M3 Communications Group, Inc. стартирахме вътрешни активности за елиминиране на пластмасата за еднократна употреба в офиса ни под мотото „Офис без пластмаса“ (Plastic Free Office) и специално лого. Чрез инициативата екипът ни ще се присъедини към ефективното прилагане на европейските разпоредби за намаляване на замърсяването с пластмаса у нас.

Проектът Plastic Free Office цели трайно намаляване на употребата на пластмасови изделия в офиса на M3 Communications Group, Inc. и постепенно елиминиране на еднократните пластмасови прибори за хранене, чинии, чаши, сламки, бутилки, кутии за храна и торбички до края на 2022 г. Изпълнението му ще насърчи промяна в поведението на целия ни екип в работен и личен план в посока намаляване на замърсяването на околната среда.

С началото на проекта в компанията стартираме конкретни стъпки за въвеждане на алтернативни природосъобразни офис консумативи, ежедневни принадлежности, обособени места за рециклиране на пластмасови отпадъци, информационни табели, помощни наръчници, както и интересни активности с награди за мотивиране на служителите си.

„Този проект е още една важна стъпка напред по пътя ни да станем по-устойчива компания. Много организации разбират необходимостта да се предприемат действия, но тази промяна трябва да се случи днес, а не утре. Затова в нашата компания сме ентусиазирани да намерим повече решения за намаляване на пластмасата в ежедневието ни, и също се надяваме нашият пример да повлияе на клиентите и партньорите ни.“, коментира Максим Бехар, изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.

През годините сме си партнирали с различни неправителствени организации и сме организирала десетки CSR активности заедно с нашите партньори и клиенти, а миналата година компанията ни официално бе лицензирана като „Фирма, свободна от дискриминация“. С началото на пандемията агенцията ни предостави безвъзмездно професионалните си услуги на неправителствени организации с цел ефективно комуникиране на ключови послания за здраве и безопасност на най-уязвимите групи. Освен това сме и активен член на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), сред основателите на първата българска Харта за многообразие, която насърчава многообразието, равенството и споделянето на добрите практики между компаниите в това отношение.