M3 COLLEGE - Колеж за модерен PR - Запиши се!

M3 Communications Group, Inc.

A Hill+Knowlton Strategies Partner

Контакт:
mainoffice@m3bg.com
Кариери:
talents@m3bg.com
Запиши се в:
M3College

Нова услуга: Ежедневен анализ на политическата обстановка в България

Нова услуга: Ежедневен анализ на политическата обстановка в България

M3 Communications Goup, Inc. представя нова услуга, която със сигурност ще бъде полезна за всички наши клиенти. Политическата обстановка в страната и в региона е преклаено динамична напоследък и сме убедени, че всеки бизнес трябва да е напълно информиран за нея на ежедневна база.

Поради тази причина, HeadLine Ltd., водещата компания за медиа мониторинг и анализи, част от М3 Communications Group, Inc., отбелязва нов етап от развитието си като представя новата услуга „Ежедневен анализ на политическата обстановка в България“. Всеки клиент на компанията може да се абонира за ежедневен бюлетин, който да ги ориентира в динамичната политическа среда в страната и да бъде използван като база за взимане на стратегически бизнес решения.

"Предвид динамичната политическа обстановка в България, която предстои да се задълбочи, за нас е важно клиентите ни да бъдат добре информирани. Всеки един политически ход на този етап е изключително важен и трябва да бъде добре следен. С предстоящите избори и редицата кризи, през които България преминава, ежедневният политически анализ е един правилен и отговорен избор, който улеснява процеса на взимане на важни решения за бизнесите," сподели Надежда Димитрова, управляващ директор на Headline.

За максимално достоверни, точни и обективни политически анализи, екипът на Headline използва онлайн медиите като основен източник на информация. Компанията разчита на богат ресурс от обучени специалисти и иновативни методи на работа, чрез които предоставят актуална и специално селектирана информация на своите клиенти.  

HeadLine е компания с лидерски позиции в областта на професионалния медиа мониторинг на българския пазар вече повече от 15 години с голяма клиентска база от международни и български компании. HeadLine предлага интелигентни услуги в областта на медийните анализи и мониторинг, съобразени с нуждите на клиента, неговите интереси, изисквания и стандарти. Компанията осигурява професионални двуезични услуги (на български и английски), които обхваща всички национални и регионални печатни и онлайн медии, радио станции, телевизионни канали, социални медии, както и мониторинг по събития или кризи.