#M3PowerTrainings: Издигане на уменията на екипа за публични презентации на следващо ниво

#M3PowerTrainings: Издигане на уменията на екипа за публични презентации на следващо ниво

Ученето е процес, който продължава през целия ни живот, тъй като тенденциите и знанията се променят. M3 Communications Group, Inc. знае това, затова компанията редовно организира вътрешни обучения за своя екип.

Миналата седмица #M3DreamTeam имаше удоволствието да се включи в интензивна обучителна програма по презентационни умения с топ лектора и бивш телевизионен журналист Ани Цолова.

По време наобучението M3 екипът се запозна снай-новите техники и най-добри практики за създаване на въздействащи презентации, за уверено предаване на правилните послания, въздействащо сценично присъствие и ангажиране на целевата аудитория.

Ефективната комуникация е в основата на всичко, което правим в M3 Communications Group, Inc., така че това обучение отразява ангажимента на компанията да остане на лидерска позиция сред комуникационните компании в България, предоставяйки изключително обслужване и стойност на своите клиенти.