M3 Communications Group, Inc.

A Hill+Knowlton Strategies Partner

Най-добра PR агенция за Европа
Stevie Awards
Най-добра PR агенция за Източна Европа
The Holmes Report

Видео

Световната PR революция: Трейлър

Новата книга на Максим Бехар, изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.